ข่าวสารเด่น

Arrow
Arrow
Slider

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (sillapa.net) ได้เผยแพร่ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด ดังนี้

 1.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่  hot
 2. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
  • 1. ปฐมวัย (กำลังปรับปรุง)
  • 2. ภาษาไทย รอแก้ไข
  • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
  • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่  นักบินน้อย สพฐ. (กำลังปรับปรุง)
  • 5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่
  • 6. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
  • 7. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) รอแก้ไข
  • 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่   หุ่นยนต์ (กำลังปรับปรุง)
  • 9. ภาษาต่างประเทศ   รอแก้ไข
  • 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กำลังปรับปรุง)
  • 11. ศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) (กำลังปรับปรุง)
 3.  กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
 😛   การแข่งขันทักษะ ระดับภาค เดือน ธันวาคม 2559 New_icons_17

 ➡ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559

 ➡ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

ข่าวสารของโรงเรียนติดตาม ความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : DKTSCHOOL  จ้า