ข่าวสารเด่น

Arrow
Arrow
7
Slider
Arrow
Arrow
Slider

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (sillapa.net) ได้เผยแพร่ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด ดังนี้

  1. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 

  1.  กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
 😛   การแข่งขันทักษะ ระดับภาค เดือน ธันวาคม 2559 New_icons_17

 ➡ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559

 ➡ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ https://www.facebook.com/obecrobot2016/

4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

 

ข่าวสารของโรงเรียนติดตาม ความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : DKTSCHOOL  จ้า