หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมลูกเสือ 2558  
      

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2559 
- ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 จัดกิจกรรมค่ายพักแรมใน ร.ร.
- ลูกเสือ เนตรนารี ม.2 จัดกิจกรรมเดินทางไกล (ณ อ่างเก็บน้ำหนองขวาง)
- ลูกเสือ เนตรนารี ม.1 จัดกิจกรรมสูทกรรม ใน ร.ร. (ข้างสระน้ำ ทิศตะวันออก): kruya pekkrue
: 2559-01-29