หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
      นางวิภาพร  สุจชารี ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกา
เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะการแต่งโครงสี่สุภาพและกาพย์ยานี ๑๑ 
      เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะการแต่งโครงสี่สุภาพและกาพย์ยานี ๑๑ คลิกเพื่อดาวโหลด
เผยแพร่ผลงานคุณครูสุชีรา จินดาวงศ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ 
      1) บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง  :   ผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
       การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  รางวัลเหรียญทอง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (พะเยา) ราง